Otvoren postupak predstečajne nagodbe za tvrtku TEF d.d.

Nakon što je od strane Uprave TEF d.d. podnesen Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i priložena tražena dokumentacija, 26. srpnja 2013. godine je na internetskim stranicama FINA-e objavljeno Rješenje o otvaranju postupka. Prvo ročište je zakazano za 04. rujna 2013. godine u 09.00 sati.

Otvoren postupak predstečajne nagodbe za tvrtku TEF d.d.

Prijedlog Na internetskim stranicama FINA-e je dana 26. srpnja 2013. godine objavljeno Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe za poduzeće TEF d.d. doneseno od strane nagodbenog vijeća HR05 četiri dana ranije.

Naime, nakon sređivanja računovodstvene dokumentacije, Uprava TEF d.d., sukladno svojim zakonskim obvezama, 24. siječnja 2013. godine podnosi Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Nagodbeno vijeće HR05 pod presjedanjem Marije Rabat  11. ožujka 2013. godine donosi Zaključak kojim se poziva se dužnik TEF d.d. da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka dostavi Nagodbenom vijeću nedostajuću dokumentaciju.

Temeljem zaprimljenog Zaključka Uprava TEF d.d. dana 19. ožujka 2013. godine Nagodbenom vijeću HR05 dostavlja svu traženu dokumentaciju čime su ispunjeni preduvjeti da se donese Rješenje o otvaranju postupka što se i dogodilo 22. srpnja 2013. godine.

Istovremeno su doneseni i objavljeni i Zaključak o imenovanju povjerenika predstečajne nagodbe kojim se za povjerenika imenuje Radojka Danek, Rješenje o troškovima kao i Oglas o pozivanju vjerovnika radi sklapanja predstečajne nagodbe.

Prvo ročište je zakazano za 04. rujna 2013. godine u 09.00 sati.


  Objavljeno: 26.07.2013