Javna nabava

Planovi javne nabave, registar ugovora, izjave o nepostojanju sukoba interesa

  Plan javne nabave za 2017
  Registar ugovora o javnoj nabavi (31.03.2017.)
  Plan javne nabave za 2016
  Registar ugovora o javnoj nabavi
  Plan javne nabave za 2015
  Plan javne nabave za 2014